Widget aanvragen

Landelijk Centrum Studiekeuze stelt deze widget beschikbaar om de informatie over doorstroommogelijkheden zichtbaar te maken op uw eigen website. Na het invullen van onderstaande gegevens ontvangt u de embedcode om de widget op uw eigen website te plaatsen.

Uw gegevens

De URL van de website waarop u de widget gaat plaatsen.

Publicatiedatum van de widget op uw site. (DD-MM-JJJJ)

De reden voor het gebruik van de widget.

Widget configureren

Pas indien gewenst de titel van de widget aan.

Pas indien gewenst de steunkleur van de widget aan.

De breedte (in pixels) van de widget op uw website.

De hoogte (in pixels) van de widget op uw website.

Filters instellen (optioneel)

Met deze optie worden alleen de masters van de gekozen onderwijsinstelling getoond. De bezoeker kan dit filter altijd weer deselecteren, zodat de masters van alle onderwijsinstellingen getoond worden.

Voorbeeld

Voorwaarden

  • Voor het gebruik van de widget, dien je akkoord te gaan met de Leveringsvoorwaarden. Afnemer verklaart de Leveringsvoorwaarden widget gelezen te hebben en aanvaardt deze door de checkbox aan te vinken.
  • De overeenkomst, waarvan de licentie deel uitmaakt, duurt tot één van de twee partijen deze opzegt.
  • Landelijk Centrum Studiekeuze levert Informatieproducten ‘as is’. Landelijk Centrum Studiekeuze geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid van (de gegevens in) de Widget of de geschiktheid ervan voor het doeleinde waarvoor Afnemer het wenst te gebruiken.
  • Landelijk Centrum Studiekeuze behoudt zich het recht voor de Aanvraag af te wijzen indien naar mening van Landelijk Centrum Studiekeuze de Aanvraag niet binnen de uitgangspunten vallen die beschreven staan in artikel 3.2 in de Leveringsvoorwaarden widget. De aanvrager ontvangt daarover een met redenen omkleed bericht.

Meer widgets

Ook beschikbaar: opleidingenwidget en opendagenwidget.